CONCURS REGIONAL “BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ “, EDIȚIA II-A, 2016-2017

Vă invităm să participați la ediția a II-a a proiectului regional ,,BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” – detalii despre concurs le veți găsi in regulamentul concursului . Vă rugăm să concultați cu atenție regulamentul din atașament. Tot în regulament veți găsi și enumerate categoriile de documente primite în urma muncii depuse pentru implementarea priectului.d
Vă mulțumesc pentru dragostea cu care ați participat până acum și vă așteptam cu drag în continuare la o colaborare frumoasă.

 REGULAMENT CONCURS „BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”

Ediţia a II, 2017 

Proiectul “BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ – dăruind vei dobândi” are ca scop formarea şi           cultivarea unor atitudini pozitive (dragoste, preţuire şi respect) ale elevilor  atât faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului român cât şi faţă de toţi semenii lor, în spiritul perceptelor creştine.

Activitatea principală a acestui proiect este:

Concursul regional „BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” care se desfăşoară pe două secţiuni: secţiunea elevi şi secţiunea profesori.

TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv religios din sfera sărbătorilor de iarnă şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de aceste sărbători: Sfântul Nicolae, Naşterea Domnului- Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza.

I SECŢIUNEA ELEVI.

Include trei secţiuni:

 1. Expoziţie- concurs regional cu felicitări realizate în tehnica quiiling sau în orice altă tehnică.

In partea de jos a lucrării (nu pe verso) să fie o etichetă cu un cod format din iniţialele numelui si prenumelui elevului si 2 numere (Oprea Ion  ex : O I 12). Felicitărilor vor fi fotografiate (una câte una) şi trimise ca poze(ex: fotografie OI 12, jpg)  pe adresa de e-mail: doinacucuteanu@yahoo.com

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa conţinutului în raport cu tema concursului;
 • Gradul de creativitate şi originalitate al felicitării.
 • Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual.
 • Calitatea imaginii.

Această probă se adresează tuturor elevilor (clasele I-XII).

2.Creaţie literară: poezie, povestiri, eseuri

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times Neww Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de e-mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Lucrările elevilor să nu depăşească 2 pagini.

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului lucrării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Creativitate/imaginaţie.
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.
 • Respectarea condiţiilor de tehnoredactare.

La această probă pot participa elevii claselor (V-XII).

Notă: secţiunea eseuri se adresează elevilor de liceu.

 1. Prezentări Power Point: vor respecta tematica propusă şi vor cuprinde între 5 şi 8 slide-uiri. Pe primul slide se va nota titlul lucrării, numele elevului, clasa, numele cadrului coordonator, şcoala, localitatea şi judeţul.

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului prezentării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Calitatea şi originalitatea pozelor şi desenelor folosite.
 • Respectarea numărului de slide-uri.
 • Efecte de animaţie la nivel de slide şi la nivel de text.
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Această probă se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu (V-XII).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Un profesor poate participa la toate probele cu un număr 5 lucrări, indiferent de secţiune (la elevi) şi o lucrare la secţiunea cadre didactice.

Se vor primi diplome de merit pentru lucrările cele mai bune (premiile: I,II,III, menţiune, premii speciale) şi diplome de participare.

 1. SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE : SIMPOZION REGIONAL „NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS-o primăvară înnoitoare pentru întreg neamul omenesc”.
 1. Referate şi eseuri

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times Neww Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 -3 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala, localitatea şi judeţul.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (dacă există bibliografie).

Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Se acceptă două cadre didactice pentru un referat.

Lucrările vor fi publicate în revista nr.2 a proiectului „Bucuria sărbătorilor de iarnă – dăruind vei dobândi”.

 1. Prezentări Power Point cu activităţi cultural artistice realizate cu elevii şcolii, expoziţie cu felicitări realizate de către elevi şi activităţi de voluntariat.

Prezentările  Power Point vor respecta tematica propusă şi vor cuprinde între 5 şi 8 slide-uiri. Pe primul slide se va nota titlul lucrării, numele cadrului didactic,  şcoala, localitatea şi judeţul, 1-2 slite-uri vor cuprinde fotografii cu expoziţie de felicitări lucrate de elevi, 2 – 3 slite-uri vor cuprinde fotografii de la serbarile şcolare, 2-3 slite-uri vor cuprinde fotografii cu activităţi de voluntarit (de preferat activitati caritabile cu bătrâni de la azile sau bătrânii neajutoraţi din localitatea respectivă).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

La această probă port participa cel mult 4 cadre didactice (pentru o singură prezentare) din şcoală. Prin această prezentare, cadrele didactice pot dovedi cu materiale foto participarea la activităţi de voluntariat şi cultural artistice cu elevii.

Cadrele didactice vor primi:

– Adeverinţă de coordonator elevi.

– Adeverinţă de organizator expoziţie la nivel judeţean.

– Diplomă pentru participarea la Simpozionul Regional „NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS-o primăvară înnoitoare pentru întreg neamul omenesc”.

– Adeverinţă de voluntariat pentru cadrele didactice care participă cu elevii la acţiuni caritabile pe plan local

– Adeverinţă de evaluator de concurs la nivel judeţean.

Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face în perioada 15 decembrie 2016 – 15 ianuarie-2017.

Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de către organizatori.

Toate propunerile din partea participanţilor, partenerilor şi a membrilor juriului, vor constitui puncte importante de organizare şi desfăşurare a următoarelor ediţii.

Originalitatea lucrărilor va fi verificată de către profesorii coordonatori din fiecare şcoală participantă.

Nu se percepe taxă pentru concurs (indiferent de secţiune).

Concursul se va desfăşura indirect/on-line.

Diplomele de participare şi de merit şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi coordonatoare vor fi trimise electronic până la data de 12 mai 2017.

Date de contact :  prof.  Cucuteanu Doina

Tel: 0763625535

Mail: doinacucuteanu@yahoo.com

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS INTERJUDEŢEAN EDIŢIA I , 2016, BUZĂU

„BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA:……………………………………………………………………..JUDEŢ………………….

NR: TELEFON CADRULUI ÎNDRUMĂTOR ……..

ADRESA ELECTRONICĂ A CADRULUI DIDACTIC…….

SECŢIUNEA

SIMPOZION/CONCURS……………………………………………………………………………..

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE E

ELEVULUI

CLA-SA SECŢIUNEA CODUL SAU TITLUL LUCRĂRII
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Notă: Această fişă se completează în format electronic (cu diacritice) si se trimite pe adresa doinacucuteanu@yahoo.com

Acestă fișă se poate adapta și pentru cadre didactice.

Reclame