REGULAMENT CONCURS REGIONAL „NU LĂSA VIOLENŢA SĂ INTRE ÎN VIAŢA TA!” EDIŢIA A IV-A, BUZĂU 2017

Proiectul „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!” se doreşte a fi un proiect civic, proiect care are ca scop realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii, printr-un management eficient al conflictelor şi prin implicarea profesorilor şi a părinţilor în crearea unor contexte de învăţare adecvate comportamentului civilizat al elevilor.

Proiectul se adresează atât elevilor, din clasele IV-XII, cât şi cadrelor didactice implicate în proiect.

Concursul regional „NU LĂSA VIOLENŢA SĂ INTRE ÎN VIAŢA TA!” se desfăşoară pe două secţiuni:secţiunea elevi şi secţiunea profesori.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

I SECŢIUNEA ELEVI.

 1. Secţiunea: Creaţie literară: poezie, povestiri, eseuri

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de e-mal doinacucuteanu@yahoo.com.

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului lucrării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Creativitate/imaginaţie.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.
 • Respectarea condiţiilor de tehnoredactare.

Această secţiune se adresează elevilor din clasele IV-XII.

Notă: La sectiunea eseuri au drept de participare doar elevii de liceu.

Autenticitatea şi selectarea lucrărilor revin coordonatorilor de lucrări.

 1. Secţiunea Prezentări Power Point: vor respecta tematica propusă şi vor cuprinde între 5 şi 8 slide-uri. Pe primul slide se va nota titlul lucrării, numele elevului, clasa, numele cadrului coordonator, şcoala, localitatea şi judeţul.

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului prezentării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Calitatea şi originalitatea pozelor şi desenelor folosite.
 • Respectarea numărului de slide-uri.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Efecte de animaţie la nivel de slide şi la nivel de text.
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Această probă se adresează elevilor de gimnaziu si liceu (V-XII).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Autenticitatea şi selectarea lucrărilor revin coordonatorilor de lucrări.

 1. Secţiunea Poster

Prezentările vor fi realizate în format Publisher. Pe lucrare, oriunde în partea de jos se vor nota titlul lucrării, numele elevului, clasa, numele profesorului îndrumător, şcoala, localitatea judeţul. Criterii de evaluare pentru lucrările depuse în cadrul secţiunii Poster:

 • Relevanţa titlului prezentării în raport cu tema concursului;
 • Relevanţa mesajelor în raport cu tema concursului
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Calitatea şi originalitatea pozelor şi desenelor folosite.
 • Respectarea numărului de slide-uri.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Această probă se adresează elevilor de liceu (IX-XII).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Un profesor poate participa la toate probele cu un număr 5 lucrări, indiferent de secţiune (la elevi) şi o lucrare la secţiunea cadre didactice.

Se vor primi diplome de merit pentru lucrările cele mai bune (premiile:I;II,III, menţiune, premii speciale) şi diplome de participare.

 1. SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE : SIMPOZION NAȚIONAL „Violenţa şcolară şi educaţia interculturală”- abordare prin activităţi naționale şi prin proiecte educative
 1. Referate şi eseuri

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New  Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 -3 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele cadrului didactic,  şcoala, localitatea şi judeţul.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (dacă există bibliografie).

Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail doinacucuteanu@yahoo.com.

Se acceptă două cadre didactice pentru o lucrare.

Lucrările vor fi publicate în revista nr. 2 a  proiectului „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!”.

Cadrele didactice vor primi:

– Adeverinţă de coordonator elevi.

– Diplomă pentru participarea la Simpozion Regional.

– Adeverinţă de participant la activităţile din proiect.

– Adeverinţă de evaluator de concurs la nivel județ.

Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face în perioada 13 februarie – 17martie-2017.

Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de către organizatori.

Toate propunerile din partea participanţilor, partenerilor şi a membrilor juriului, vor constitui puncte importante de organizare şi desfăşurare a următoarelor ediţii.

Originalitatea lucrărilor va fi verificată de către profesorii coordonatori din fiecare şcoală participantă.

Nu se percepe taxă pentru concurs (indiferent de secţiune).

Concursul se va desfăşura direct,indirect/on-line.

Diplomele de participare şi de merit şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi coordonatoare vor fi trimise electronic până la data de 5 mai 2017.

Date de contact :  prof.  Cucuteanu Doina

Tel: 0763625535

Mail: doinacucuteanu@yahoo.com

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS INTERJUDEŢEAN EDIŢIA III , 2017, BUZĂU

„NU LĂSA VIOLENŢA SĂ INTRE ÎN VIAŢA TA!”

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUZI ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA:……………………………………………………………………..JUDEŢ………………….

 

 1. TELEFON AL ÎNDRUMĂTORULUI………………….

ADRESA ELECTONICĂ A CADRULUI DIDACTIC…………………………….

 

SECŢIUNEA

SIMPOZION/CONCURS……………………………………………………………………………..

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE E

ELEVULUI

CLA-SA SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
         
         
         
         
         
         
         
         
         

regulament-violenta

Notă: Această fişă se completează în format electronic (cu diacritice) si se trimite pe adresa doinacucuteanu@yahoo.com

.Această făță se paote adapta și pnetru cadre didactice.

 

Reclame

BUCURIA SĂRBĂTORLILOR DE IARNĂ- DĂRUIND VEI DOBÂNDI

Proiectul regional Bucuria Sărbătorilor de iarnă- dăruind vei dobândi se află la ediția  II-a și  este organizat de către Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău în parteneriat cu mai multe școli, cu Fundația pentru Copii, Sf. Sava de la Buzău și CJRAE Buzău. La acest proiect și-a adus contribuția 125 de școli din  30 de județe și o școală din Republica Moldova. Ca și ediția I, 2016 proiectul s-a desfășurat pe mai multe etape adresâdu-se atât elevilor pentru ași pune în valoare creativitatea, abilitățile artistice și ași forma și cultiva atitudini pozitive față de obiceiurile și tradițiile poporului român și față de semenii lor, cât și cadrelor didactice, având la dispoziție secțiunea de referate, eseuri și realizarea de PPT ca exemple de bune practici și alte activități realizate în cadrul școlilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Prin realizarea celor 500 de lucrări, elevii și-au dăruit propriul talent, propriul act de creație, având încredere că vor dobândi respectul și aprecierea celor din jur.

Din fotografiile primite de la școlile participante reiese faptul că aproape în toate școlile participante s-au desfășurat activități cultural artistice specifice sărbătorilor de iarnă (colinde, plugușorul, scenete etc), activități prin care elevii au promovat obiceiurile și tradițiile românești.

Urmărind prezentările în power point a cadrelor didactice înscrise în proiect am remarcat că aproape fiecare școală s-a oprit pentru câteva ore din iureșul obligațiilor zilnice pentru a  dărui câte puțin din ceea ce a avut, pentru a  asculta povestea unor bătrâni care au pierdut totul, mai puțin viața, pentru a rezona cu bucuriile, durerile și împlinirile lor.

Elevii de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, cu aceiași dragoste și dăruire ca și în alți ani au mers la patru azile de bătrâni (Câmpeni, Năieni, Ulmeni și Războieni) unde bunicii noștri ne-au așteptat ca in fiecare an cu lacrimi de bucurie să le aducem un colind din suflet de sărbători. Acești bunici care au trecut prin anotimpul ploilor de lacrimi și prin cel al norilor grei de încercări, dar și prin al seninului de pace și liniște al fulgilor de har, ne-au așteptat cu lacrimi de bucurie pentru a cânta împreună colinde și pentru a ne împărtăși bucuriile și necazurile de peste an.

Mulțumim tuturor participanților la proiect, mulțumim partenerilor și voluntarilor care ne-au sprijinit în implementarea acestui proiect  și vă dorim ca tot binele ce se poate pogorî din Cer să se pogoare și peste voi care ați fost alături de noi .

                                                                                Prof. Cucuteanu Doina

                                                                                Prof. Zincă Gina